Dự án

GameLAB là dự án dựa theo mô hình của chương trình Game Jam : Gamify Your PhD, được thực hiện bởi quỹ Wellcome Trust, Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2012 tại London. Mục tiêu của GameLAB là kết nối các nhà khoa học của Việt Nam cùng với các chuyên gia phát triển game vào trong một cuộc thi theo hình thức game jam, nhằm tạo ra những sản phẩm video game khai thác đề tài khoa học. Với mỗi nhóm phát triển, các nhà khoa học sẽ cung cấp những khái niệm cũng như lý thuyết khoa học còn những nhà phát triển game chuyên nghiệp sẽ dùng những ý tưởng độc đáo, kỹ năng và kiến thức trong ngành của mình để phát triển ra những video game hấp dẫn.

Một khi đã được phát triển hoàn thiện, chúng tôi sẽ đem những trò chơi ra để phổ biến rộng rãi với công chúng, và đồng thời giới thiệu về những nhà sáng tạo cũng như những khái niệm khoa học liên quan. Chúng tôi thực hiện điều này chủ yếu bằng việc tổ chức một loạt những sự kiện quy mô lớn khắp  những địa điểm công cộng của thành phố Hồ Chí Minh cùng với quảng bá game trên Internet để giới thiệu trò chơi đến với đông đảo công chúng.

Chúng tôi tin rằng việc kết hợp giữa những trò video game cuốn hút với những lý thuyết khoa học nghiêm túc là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Cả hai lĩnh vực đều có một điểm chung, một sợi dây liên kết vô hình, đó là đều cần đến sự kết hợp mạnh mẽ của công nghệ. Sự hiệu quả của những game về dịch bệnh trong thời gian vừa qua đã chứng minh được điều này.

Dự án này được tài trợ bởi: Fact & Fiction Films, Wellcome Trust UK, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, Thành Đoàn Tp HCM, Design Exchange Saigon, YanTV, Matterhorn Communications, Sideroom, Cloud 9 Production.